Caută
Termeni și Condiții

Site-ul www.becuriled.md, denumit în continuare BecuriLED.md, este deținut și administrat de ECO EVOLUTIONS SRL, denumită în continuare ECO EVOLUTIONS, având următoarele date de identificare: IDNO - 1013600038165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru Hîjdeu 94/1, of. 1. Mob: (+373) 69 15 43 11, email: manager@ecoevolutions.md

Navigarea pe site-ul BecuriLED.md urmată de Comandă echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

BecuriLED.md își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul acestui site, precum și Termenii și condițiile de utilizare, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergențe sau neînțelegeri între BecuriLED.md și Client, se vor aplica Termenii și Condițiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiții

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul BecuriLED.md.

Client - persoană fizică / persoana juridică ce efectuează o Comandă.

Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Clientului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca forma de comunicare între Vânzător și Client prin care Clientul își exprima intenția de a achiziționa anumite Produse și Servicii și să facă plata acestora.

Vânzător – societatea ECO EVOLUTIONS SRL având următoarele date de identificare: IDNO - 1013600038165, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Justiției cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru Hîjdeu 94/1, of. 1

Contract - o Comanda confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă și să livreze Produsele și Serviciile, iar Clientul este de acord să achiziționeze, să primească și să facă plata acestor Produse și Servicii.

Curier – orice persoana de drept public sau privat care prestează servicii de curierat rapid sau în regim normal.

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conținutul site-ului BecuriLED.md: imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea ECO EVOLUTIONS și a furnizorilor săi și este aparat de Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul ECO EVOLUTIONS a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

ECO EVOLUTIONS poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conținutul / conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord și doar pentru persoana / persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conținuturi, fără a putea utiliza alte conținuturi ale site-ului BecuriLED.md.

Utilizarea pe BecuriLED.md a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclama pentru compania respectivă. BecuriLED.md nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conținutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

ECO EVOLUTIONS nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la BecuriLED.md sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, ca nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, BecuriLED.md fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. ECO EVOLUTIONS nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

ECO EVOLUTIONS nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site-ul BecuriLED.md, acestea fiind puse la dispoziția ECO EVOLUTIONS de către furnizori.

Informațiile incluse pe BecuriLED.md au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu buna credința, din surse pe care Vânzătorul le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice alta informatei întra sub incidenta Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința Vânzătorului la adresa contact@becuriled.md, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

Părerile exprimate în cuprinsul materialelor care sunt publicate în secțiunile de noutăți sunt asumate în întregime de autorii respectivelor materiale și nu implică responsabili tea solidară a BecuriLED.md.

BecuriLED.md își rezerva dreptul de a anula Comenzile pentru Produse și Servicii care sunt afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice, sau care, din cauza unor erori tehnice prezinta prețuri evident eronate/derizorii pentru produse (prețuri pe care le poate aprecia ca fiind eronate/derizorii orice cumpărător cu un nivel mediu de pregătire).

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar BecuriLED.md nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului BecuriLED.md pot face comentarii și orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informații, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conținutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viața privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conține viruși, nu servește unor campanii de promovare care nu au legătură cu BecuriLED.md, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresa falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entități vor fi raportate organelor abilitate. BecuriLED.md nu își asumă responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afișării unor materiale/documente care implica texte, replici, recenzii etc., formulate de Utilizatori, se consideră ca respectivul Utilizator garantează originalitatea lor și acordă BecuriLED.md și afiliaților / asociaților săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil și retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care îl afișează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terțe entități fizice sau juridice.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Utilizatorii care accesează site-ul www.becuriled.md și aplica pentru un produs oferit de BecuriLED.md prin completarea formularelor existente pe site, sunt de acord, în mod expres și neechivoc, ca, prin completarea datelor lor personale pe site-ul www.becuriled.md, acestea să intre în baza de date a BecuriLED.md și că datele lor personale să fie prelucrate de aceasta, conform prevederilor Legii nr. 133 din 08.07.2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, atât în scopul procesării prezentei aplicații cât și în scopurile și condițiile menționate în prezetele termene și condiții. 

În cazul completării corecte a datelor din formualre, vizitatorul devine utilizator al site-ului www.becuriled.md. Accesul la contul său se face exclusiv prin utilizarea numelui de utilizator și parolei unice transmite pe mail sau prin SMS.

Completând datele din formulare Dvs. conștientizați și acceptați că ați prezentele termene și condiții și vă dați acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal și criteriile de prelucrare a datelor cu caracter personal de către www.becuriled.md. 

Prin date cu caracter personal, se include informația de tip personal așa cum este: numele, prenumele, data nașterii, adresa, nr. telefon, adresa de e-mail precum și alte date care pot fi atribuite la Legea privind protecția datelor cu caracter personal, numărul 133 din 08.07.2011 la categoria datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal se păstrează de BecuriLED.md în baza de date a site-ului care este o bază securizată. Informațiile se pot șterge/modifica din baza de date DOAR în baza unei cereri parvenite din partea utilizatorului și în baza unor argumente viabile.

Atunci când un Utilizator își creează un cont pe BecuriLED.md, va primi comunicări comerciale din partea BecuriLED.md doar în măsura în care și-a dat consimțământul expres, selectând opțiunea corespunzătoare.

Datele colectate cu privire la newsletter și alerte sunt confidențiale. BecuriLED.md va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newsletter și alerte. 

Conform Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal, modificată și completată, BecuriLED.md are obligația de a prelucra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori.

Scopul colectării datelor cu caracter personal este: reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicații electronice, informarea Clienților privind situația contului lor de pe BecuriLED.md, informarea Clienților privind evoluția și starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiționata ca aceste date să fie incluse în baza de date a BecuriLED.md și cu utilizarea și prelucrarea de către BecuriLED.md, afiliații și colaboratorii acestora pentru desfășurarea activităților enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienților le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 133 din 08.07.2011 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienții au dreptul de a solicita ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate și datate, înaintată către sediul ECOEVOLUTIONS.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

În cazul în care Clientul își modifică prin utilizarea formularelor de pe site datele personale livrate deja către BecuriLED.md și există Comenzi în derulare, Comenzile își păstrează datele de la momentul plasării Comenzii, iar livrarea produselor se va face luându-se în considerare datele nou modificate.

BecuriLED.md nu solicita Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc) informații confidențiale, date despre conturi bancare, parole personale, etc. În cazul în care Utilizatorul le divulgă unor terți, acesta poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile sale. Astfel, în cazuri de divulgare de astfel de date, Utilizatorul nu poate ține răspunzător pe BecuriLED.md pentru niciun fel de prejudiciu. 

6. Înregistrarea ca Utilizator

Pentru crearea unui cont pe site-ul BecuriLED.md, Utilizatorul este obligat să folosească o adresa de e-mail validă. BecuriLED.md poate refuza cererea de înregistrare în situațiile în care constată că a utilizat informații neconforme cu realitatea sau folosește serviciile într-un mod neconform cu uzanțele normale.

7. Prețul

Prețul final plătit de Client este format din prețul produsului + cheltuielile de expediție și/sau încasare aferente. Prețurile de livrare sunt detaliate pe site.

Toate prețurile aferente produselor și serviciilor comercializate prin intermediul site-ului BecuriLED.md sunt exprimate în EUR și conțin TVA (20%), calculul efectuându-se la cursul de schimb al BNM în momentul facturării.

8. Comanda

Pentru a activa serviciul Comanda, Utilizatorul trebuie să seteze detaliile preferate de Comandă (unde să fie livrată, modalitatea de expediere și modalitatea de plată) în contul de Utilizator, iar aceste setări vor fi reținute și folosite pentru fiecare Comanda. Aceste setări pot fi modificate oricând.

Prin finalizarea Comenzii Clientul garantează că toate datele furnizate sunt reale și corecte, în caz contrar ar putea suporta consecințele acestor erori (Comanda întârziata, transmisa greșit, etc).

BecuriLED.md nu poate fi tras la răspundere pentru informații introduse eronat, din care pot decurge întârzieri de livrare. În acest context, toate taxele de transport efectuat în vederea reexpedierii Comenzii vor cădea în sarcina Clientului.

Prin finalizarea Comenzii, Clientul se declară de acord ca un reprezentant BecuriLED.md să îl contacteze prin orice mijloc disponibil convenit de către Parți (e-mail/telefon) pentru confirmarea personală a Comenzii.

(Acest e-mail este doar o confirmare de primire a solicitării de comandă din partea dvs. Contractul dvs. de a cumpăra aceste produse nu este încheiat complet până când nu vom trimite un e-mail care vă anunță că produsele au fost expediate.)

Pentru confortul și siguranța Clientului, există opțiunea ca timp de 30 de minute după plasarea unei Comenzi de a renunța la Comandă. Astfel, daca Utilizatorul care a plasat o Comandă din greșeala sau a revenit asupra deciziei, Comanda se poate anula în 30 de minute după plasarea ei. În cazul plaților făcute cu cardul, suma de plată finală se va retrage din contul Clientului doar la finalul celor 30 de minute.

BecuriLED.md poate refuza o Comanda în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între parți și fără ca o parte să poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitenta a cardului Clientului / a tranzacției;
 • date incomplete sau incorecte ale Clientului;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului BecuriLED.md /partenerilor;
 • livrări consecutiv eșuate;
 • alte motive obiective: în cazul în care Clientul nu garantează că modul de plată este valid și că nu este obținut printr-o metodă frauduloasă sau există suspiciuni cu privire la modalitatea de plată.

Chiar dacă a luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, BecuriLED.md nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea în completarea de către Client a formularelor din site pentru finalizarea Comenzii. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactității, completitudinii și utilității informațiilor furnizate în cadrul formularelor disponibile pe acest site.

În anumite situații și pentru motive justificate, BecuriLED.md își rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. În aceste situații BecuriLED.md va anunța Clientul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată.

Contractul se considera încheiat între Client ți BecuriLED.md în momentul primirii de către Client de la BecuriLED.md, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Client nu poate fi livrat de către BecuriLED.md, ne obligăm să informăm Clientul asupra acestui fapt și să returnăm în contul Clientului contravaloarea Bunului și/sau Serviciului, în termen de maxim 14 zile de la data la care BecuriLED.md a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Clientul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a Contractului.

9. Facturare – plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Client o factură pentru Produsele și Serviciile livrate, obligația Clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Plata se poate face online (card sau paypal) sau ramburs.

10. Garanția

Pentru produsele achiziționate din magazinul online BecuriLED.md se asigură garanție în conformitate cu Certificatul de garanție aferent fiecărui produs. Persoana juridică ce asigură garanția este cea menționată pe Certificatul de garanție al produsului.

Pentru a beneficia de garanție, Clientul are următoarele obligații:

 • produsul să fi fost cumpărat de la BecuriLED.md și folosit numai în scopul pentru care a fost conceput;
 • să respecte instrucțiunile de folosire și sa utilizeze produsul conform instrucțiunilor impuse de producător;
 • să păstreze certificatul de garanție și documentul fiscal cu care a cumpărat produsul.

Locul prezentării pentru a putea beneficia de garanție este cel specificat pe Certificatul de garanție. În afara cazului în care este specificat altfel, costul transportului este suportat de Client. Cauze de pierdere a garanției:

 • avarii sau deteriorări mecanice; expunere excesivă la radiații solare; lipsa sau modificarea seriei aparatului; modificări ale produsului;
 • defectarea produsă ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de utilizare, transport, manipulare și instalare prevăzute în manualul de utilizare;
 • deteriorarea mecanică provocată prin lovirea aparatului sau deteriorarea marcajului cu modelul și seria aparatului;
 • inundarea, incendierea, expunerea la soare, descărcări electrice, modificări sau instalări necorespunzătoare, intervenții neautorizate;
 • distrugerea circuitelor interne din cauza șocurilor.

BecuriLED.md nu oferă garanții Clienților:

 • în cazul în care produsul achiziționat nu este potrivit cerințelor sau așteptărilor Clienților;
 • după expirarea perioadei pentru care Vânzătorul oferă garanție produsului;  
 • în cazul în care înlocuirea produselor sau a componentelor neconforme este imposibil de asigurat, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Toate celelalte prevederi cuprinse în legislația în vigoare, referitoare la garantarea produselor vândute, sunt valabile. Drepturile Clienților sunt cele prevăzute în legislația în domeniu. Garanția nu se extinde asupra eventualelor daune cauzate de folosirea produsului.

11. Campaniile promoționale

11.1 Codurile promoționale 

Codurile promoționale oferite de BecuriLED.md prin orice promoții sunt valabile exclusiv pentru secțiunea menționata în e-mailul de transmitere a codului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. De menționat este faptul că unele produse sunt încadrate în categoria "Excepții", produse asupra cărora nu se pot aplica coduri promoționale, ci se achiziționează la prețul afișat pe site. Codurile promoționale pot fi folosite exclusiv în momentul plasării Comenzii, acestea nu pot fi folosite pentru a reduce valoarea Comenzii după ce aceasta a fost plasată.

Într-o Comandă se poate folosi un singur cod promoțional, pagina de Comandă nu permite utilizarea mai multor coduri în aceeași Comandă. Pentru eligibilitatea la o promoție nu este luata în calcul valoarea transportului, cu excepția cazului în care este specificat altfel. Promoțiile care au ca obiect gratuitatea sau reducerea costului transportului se aplică pentru fiecare livrare.

În cazul în care un cod promoțional a fost aplicat într-o Comandă care nu a putut fi onorată sau a fost anulată din orice motiv, Clientul are dreptul de a cere reactivarea codului promoțional respectiv exclusiv în scris, printr-un e-mail pe adresa contact@becuriled.md, care să conțină id-ul Comenzii, starea acesteia, numele Clientului și codul promoțional. Acestea se reactivează pe o perioada de maxim 30 de zile calendaristice.

Atenție! Promoțiile pe BecuriLED.md nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formî de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe site, etc.) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unor vouchere procentuale, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

BecuriLED.md stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează pe BecuriLED.md, acestea fiind publicate exclusiv pe site. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe site, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil. BecuriLED.md nu garantează disponibilitatea pe stoc a produselor pentru întreaga perioadă de promoție și poate retrage promoția fără notificare prealabilă.

11.2 Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de BecuriLED.md, acesta, în calitate de organizator își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afișare pe site, semnalizare în magazine, etc.).

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări.

11.3 Vouchere / cupoane / coduri promotionale

11.3.1 Prevederi generale

Voucher = cod promoțional, cupon promoțional. 

Fiecare voucher este identificat printr-un cod de voucher și are diverse cerințe pentru a fi valid și aplicabil. Vă rugăm să verificați cu atenție toate detaliile și informațiile de pe voucher astfel încât discountul să vă poată fi acordat.

Valoarea fiecărui voucher este specificată pe acesta.

Taxele de transport și manipulare se aplică oricărui produs achiziționat, indiferent de valoare daca în promoții, regulamente, etc. nu se prevede altfel. Astfel, dacă un voucher impune o anumită valoare minimă de achiziție a unor produse, taxele de transport, manipulare, etc se aplică de asemenea și acestor produse. Un voucher nu se poate utiliza pentru a plăti taxele, tarifele de livrare, manipulare sau alte servicii, cu excepția cazului în care se convine altfel.

Orice articol, indiferent de promoție va avea o valoare minimă, BecuriLED.md nu poate comercializa produse cu valoare zero.

Clientul va achita impozitul la care este obligat prin lege în funcție de promoție.

Voucherele sunt valabile numai daca sunt folosite pe site-ul BecuriLED.md.

Voucherele interzise de lege vor fi considerate nule.

Voucherele nu sunt destinate revânzării și nu pot fi convertite în bani.

Voucherele nu pot fi înlocuite în cazul în care sunt pierdute, furate sau distruse.

Toate prevederile referitoare la fraudă, menționate pe site-ul BecuriLED.md sunt pe deplin aplicabile în ceea ce privește fraudarea legată de vouchere, iar tentativa de frauda va fi adusa la cunoștința organelor abilitate.

11.3.2 Condiții de aplicare

Fiecare voucher va fi limitat astfel încât nu se admit mai multe vouchere de pe o adresa de IP/de pe aceeași adresa.

Orice promoție la care se aplica vouchere de reducere se limitează la un singur voucher per persoană fizică sau persoana juridică (identificat ca și client / utilizator / user).

Fiecare voucher este limitat la o singura utilizare și are valabilitate pentru o perioada limitată de timp, astfel cum se va menționa în termeni și condiții aferente, în mailul de oferire a voucherului și în contul de utilizator secțiunea “vouchere”, sau cum se menționează în fiecare promoție / oferta în parte. BecuriLED.md își rezervă dreptul de a modifica sau anula aceste vouchere în orice moment, cu anunțarea prealabilă a clienților.

Niciun voucher nu poate fi aplicat altor promoții/oferte cu excepția celor strict menționate în oferta respectivă.

În cazul în care produsele pentru care a fost acordat voucherul și pentru care clientul s-a calificat la acordarea promoției nu au fost achiziționate, voucherul nu poate fi aplicabil. De exemplu, voucherele acordate pentru anumite produse care ulterior sunt anulate/returnate de către client nu pot fi considerate valide, acestea având efecte numai ca reducere aplicată acelor produse efectiv plătite.

Voucherul se aplică numai produselor/categoriilor menționate în mod expres ca fiind eligibile în promoție. Produsele care sunt excluse din promoție sunt comunicate în termeni și condiții sau în anumite regulamente sau oferte speciale în secțiunea “excepții”. Aceste excepții includ produse care prin lege nu se pot vinde cu discount.

Ofertele promoționale nu se pot cumula în aceeași comandă. Doar un singur voucher de reducere se poate folosi per comanda.

În cazul comenzilor care conțin mai multe produse, valoarea voucherului de reducere este alocată fiecărui produs în dependență de valoarea ponderata a acelui produs din valoarea totală a comenzii, excluzând taxele de transport, manipulare și alte servicii.

Orice voucher va fi valabil începând cu data aplicării acestuia ca reducere la comanda deja efectuată. Un voucher nu se poate aplica pe o comanda plasata în trecut.

11.3.3 Anulare, refuz, retur comandă

În cazul returnării produselor achiziționate cu voucher, discountul acordat va putea fi reținut din valoarea returului.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher este anulată, respinsă sau returnată integral, clientului i se va returna integral suma plătita, iar voucherul își va pierde valabilitatea și nu va putea fi reactivat.

În cazul în care o comandă la care s-a aplicat reducere prin voucher și conține mai multe produse este anulată, respinsă sau returnată parțial, discountul acordat prin aplicarea voucherului nu poate fi aplicat celorlalte produse ramase în comandă daca valoarea comenzii nu respecta condițiile ofertei/promoției. BecuriLED.md nu va restitui valoarea alocată din voucher pentru produsele anulate, respinse sau returnate ce fac parte dintr-o comanda cu produse multiple. Clientului i se va restitui suma achitată de acesta pentru produse.

12. Politica de retur. Dreptul de retragere

12.1 Condiții generale

BecuriLED.md oferă retur gratuit pentru clienții care notifică intenția lor în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea coletului. 

Comenzile cu livrare pe teritoriul Republicii Moldova sunt eligibile pentru retur gratuit. În urma solicitării primite de la client, BecuriLED.md va trimite curierul la adresa indicată de client pentru a ridica coletul de retur.

În cazul comenzilor cu livrare internațională, costurile de retur cad în sarcina clientului. Produsele se pot returna prin orice firmă de curierat care asigură livrarea coletului de retur la depozitul Comerciantului. Adresa la care se trimit coletele de retur este: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Alexandru Hîșdeu 94/1, of. 3A.

În caz de retragere din contract, clientul este obligat să restituie produsele achiziționate în termen de maximum 30 zile de la data retragerii din contract.

12.1.1 Modalități și termene de returnare a produselor

Clientul se obliga sa notifice BecuriLED.md intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin e-mail la contact@becuriled.md sau prin telefon la numărul +373 068 555 511, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea produselor. În caz contrar, BecuriLED.md poate refuza coletul.

Informațiile necesare care trebuie furnizate BecuriLED.md pentru trimiterea curierului sunt următoarele:

 • data expedierii coletului;
 • numărul Comenzii;
 • suma de returnat;
 • adresa de unde curierul urmează sa preia coletul de retur;
 • modalitatea de plată dorită (datele contului bancar sau voucher de cumpărături echivalent cu suma produselor returnate).

La primirea informațiilor referitoare la intenția de retur a clientului, BecuriLED.md efectuează o solicitare la curier și trimite curierul la adresa indicată în comunicarea clientului pentru a ridica coletul de returnat. Costurile de transport ale coletului/elor returnate nu intra în responsabilitatea clientului, acestea urmând a fi asumate de BecuriLED.md.

12.1.2. Condiții de returnare a produselor

În orice situație de returnare a produselor, acestea trebuie să fie în aceeași stare în care au fost trimise Clientului, în ambalajul original, cu etichetele intacte și împreună cu toate documentele care l-au însoțit (factura, certificat de garanție, etc.). Produsele returnate trebuie să fie în aceeași condiție ca la primire: fără defecte (cu excepția viciilor ascunse și exceptând defectele deja semnalate de Client în corespondența cu BecuriLED.md).

În conformitate cu legea în vigoare, BecuriLED.md își rezervă dreptul de a nu accepta returnarea produselor care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada (perisabile) ori deteriora rapid Pe fiecare pagina de produs exista informația privind posibilitatea de retur. Produsele ce constituie un set trebuie returnate ca set. 

În cazul în care o comandă la care s-a oferit produs cadou este returnată integral, clientul este obligat să returneze și produsul cadou în starea lui originală, nedeteriorată și nedesigilată. Condițiile campaniilor promoționale se pot citi la punctul 12. Campaniile Promoționale și mai specific punctul 12.4 Campanii cu produs cadou.

12.1.3 Retur DOA (Dead on arrival)

În eventualitatea în care produsul achiziționat este nefuncțional sau prezintă vicii de fabricație, acesta va fi înlocuit cu un produs funcțional, cu condiția notificării în scris în termen de 48 de ore de la primirea produsului.

12.1.4 Termene de returnare a banilor

Pentru retururi integrale de comenzi, Clientul primește banii aferenți produselor returnate și costul transportului achitat inițial în interval de 14 de zile calendaristice de la data la care BecuriLED.md este informat de către client cu privire la decizia acestuia de a returna produsele.

După validarea returului, clientul poate primi, la alegere, contravaloarea produselor sub forma unui cupon valoric pe care îl va putea folosi în termen de 30 zile de la data confirmări primirii returului de către BecuriLED.md. După aceasta dată cuponul își pierde valabilitatea.

12.2 Dreptul de retragere

În conformitate cu Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Clientul are următoarele drepturi și obligații referitoare la retragerea din contractul încheiat la distanță:

Clientul are dreptul  ca, înainte de expirarea perioadei de retragere, să se retragă din contract, fără a fi nevoit sa justifice decizia de retragere și fără a suporta alte costuri decât cele prevăzute de Legea nr. 105 din 13.03.2003, în termen de 14 zile începând de la ziua în care intra în posesia fizică a produsului. Cheltuielile de returnare sunt suportate de Client.

Clientul se obligă să returneze doar acele produse care sunt în aceeași stare în care au fost livrate (în ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte și documentele care l-au însoțit). Nu se acceptă pentru returnare produsele care prezinta modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, șocuri, urme de folosire excesivă și/sau intervenții neautorizate, etc.

BecuriLED.md va rambursa Clientului contravaloarea produsului în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării făcute de către Client către BecuriLED.md în ceea ce privește decizia de retragere din contract.

BecuriLED.md va putea amâna rambursarea contravalorii produsului până la primirea produsului vândut sau până la primirea unei dovezi conform căreia acesta a fost expediat.

Conform legii sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

 • contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
 • furnizarea de Bunuri si/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piața financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 • furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
 • furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 • furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;
 • furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
 • furnizarea de băuturi alcoolice al căror preț a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile și a căror valoare reală depinde de fluctuațiile de pe piață pe care Vânzătorul nu le poate controla;
 • contractele în cazul cărora Clientul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparație sau de întreținere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreținere sau de reparație, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;
 • furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;
 • furnizarea de ziare, periodice și reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicații;
 • furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Clientului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.

 

12.3 Exercitarea dreptului de retragere

În cazul în care Clientul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care Comanda este achitată, BecuriLED.md se obligă să returneze suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării de către Client în ceea ce privește deciziei sa de retragere din Contract. Suma va fi returnata după cum urmează:

 • pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuata plata;
 • pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
 • pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

Clientul va informa BecuriLED.md în ceea ce privește intenția sa de retragere din contract prin completarea formularului de returnare produs din contul de client.

13. Informații despre EEE si DEEE

Legislativă aplicabilă stabilește măsuri pentru protejarea mediului și a sănătății populației pentru prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării și gestionării deșeurilor de echipamente electrice și electronice; acestea pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătății umane în cazul în care nu sunt colectate selectiv.

Luând în considerare prevederile legislației Republicii Moldova privind deșeurile de echipamente electrice și electronice precum și cele referitoare la protecția mediului clientul BecuriLED.md va avea în vedere următoarele:

 • pentru ca EEE pot conține substanțe periculoase cu potențiale efecte nocive asupra mediului și sănătății umane în cazul negestionării corecte, clientul are obligația legală de a selecta și colecta separat deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) și de a nu le elimina împreună cu deșeurile municipale nesortate;
 • colectarea acestor deșeuri (DEEE) se va putea realiza prin intermediul punctelor de colectare selective puse la dispoziția producătorilor de către Autoritățile administrației publice locale care au obligația potrivit de a colecta separat DEEE de la gospodăriile particulare și de a pune la dispoziția producătorilor spatiile necesare pentru înființarea punctelor de colectare a DEEE;
 • poate preda gratuit DEEE la punctele de colectare menționate la momentul achiziției unui produs nou din aceeași categorie; în acest sens, BecuriLED.md se pliază politicii de colectare a DEEE în sistem de preluare a echipamentelor “unul la unul” astfel cum prevede legislația aplicabilă, respectiv: daca echipamentul predat este echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca și echipamentul nou furnizat;

 

14. Furnizorii

BecuriLED.md are contracte de distribuție cu producători / importatori ai mărcilor prezente în site. Furnizorii garantează în privința deținerii tuturor drepturilor de autor și de difuzare pe teritoriul Republicii Moldova, a calității produselor, a autenticității mărcilor.

15. Forța majora

Niciuna dintre pârțile contractuale nu poate fi trasă la răspundere pentru neexecutarea (total/parțial) sau executarea cu întârziere a obligațiilor sale, dacă acestea au fost cauzate de forța majora. Pârțile își vor aduce la cunoștința de îndată cazul de forță majoră și vor lua toate măsurile necesare în vederea limitării consecințelor evenimentului.

Daca în termen de 15 zile evenimentul de forța majoră nu încetează, pârțile au dreptul de a denunța unilateral contractul fără pretinderea de daune-interese.

Forța majoră va fi probata conform legii.

16. Soluționarea conflictelor. Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea Republicii Moldova. Orice conflict apărut intre BecuriLED.md și Clienți va fi rezolvat pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, prima cale de soluționare este medierea, în condițiile legii, iar dacă aceasta eșuează se apelează la instanțele Republicii Moldova competente de la domiciliul Clientului.

17. Frauda

Crearea de conturi multiple folosind astfel de adrese generate automat și care expiră după o perioadă predefinită, pentru a putea beneficia de promoții sau oferte, sau orice comportament fraudulos în măsură să afecteze bunul mers al campaniilor, este interzisă și va fi considerată o tentativă de fraudă. Proprietarul site-ului BecuriLED.md își rezervă dreptul de a suspenda conturile astfel create și de a retrage beneficiile aferente promoțiilor sau ofertelor în curs, de a anula contul fără preaviz, înștiințare, alte formalități sau despăgubiri.

Orice tentativă de fraudă sau orice fraudă (cum ar fi dar fără a se limita la: accesarea datelor Clienților BecuriLED.md, alterarea conținutului site-ului, încercarea de afectare a performantelor serverelor BecuriLED.md, deturnarea conținutului livrărilor către terți, etc,) vor fi pedepsite conform legii penale.

18. Dispoziții finale

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nulă sau nevalidă, acest fapt nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Actualizat la data de 01.08.2020: ECO EVOLUTIONS SRL. – BecuriLED.md


Cum să ne găsiți

Adresă

mun. Chișinău
str. A. Hîjdeu 94/1, of. 1

Telefon

+ 373 (22) 54-04-62
+ 373 (69) 55-55-11
Loading